2018-07-09 22:30:11

Obavezno potpisivanje PRIJAVNICA za upis u srednju školu

Obavezno potpisivanje PRIJAVNICA za upis u srednju školu

Za učenike završnoga razreda osnovnih škola iz obrazovnoga sustava Republike Hrvatske PRIJAVNICU s konačnom listom prioriteta iz sustava ispisuje njihov razrednik.

UČENIK i RODITELJ/SKRBNIK zatim potpisuju prijavnicu čime potvrđuju listu prioriteta odnosno odabir učenika. Jedan primjerak prijavnica, uzima učenik i roditelj/skrbnik, a drugi primjerak prijavnice čuva se u školi.


Potpisivanje PRIJAVNICA s konačnom listom prioriteta održat će se:

U SRIJEDU 11. SRPNJA 2018.

  1. 8.abc              od 9:00 do 12:00 sati u prostorijama Matične škole
  2. 8. PŠ Košute od 9:00 do 12:00 sati u prostorijama PŠ Košute
  3. 8. PŠ Grab      od 9:00 do 12:00 sati u prostorijama PŠ Grab

i

U ČETVRTAK 12. SRPNJA 2018.

 

  1. 8.abc              od 8:00 do 10:00 sati u prostorijama Matične škole
  2. 8. PŠ Košute od 8:00 do 10:00 sati u prostorijama PŠ Košute
  3. 8. PŠ Grab      od 8:00 do 10:00 sati u prostorijama PŠ Grab

 

Ukoliko roditelji nisu u mogućnosti doći s učenikom/djetetom u školu u zakazanom vremenu, učenik može doći u utorak, 10. srpnja  u MATIČNU ŠKOLU od 12:30 do 15:00 uzeti prijavnicu i istu potpisanu vratiti u svoju školu (razredniku) u srijedu (11. srpnja do 12:00 sati) a najkasnije u četvrtak (12. srpnja do 10:00 sati).

Potpisivanje PRIJAVNICE s listom prioriteta ne jamči da će se kandidat i upisati na onaj izbor na kojemu je stekao pravo upisa u trenutku zaključavanja odabira odnosno ispisivanja prijavnice, već predstavlja njegovu konačnu odluku o poretku prijavljenih programa obrazovanja.
Trenutkom objave konačnih ljestvica (petak13.srpnja 2018.) poretka kandidati stječu pravo upisa u program obrazovanja najvišega prioriteta u kojemu se nalaze u sklopu upisne kvote. Konačne ljestvice poretka više se ne mijenjaju.

Učenik svoj upis potvrđuje vlastoručnim potpisom i potpisom roditelja /skrbnika na UPISNICI dostupnoj na mrežnoj stranici NISpuSŠ-a (www.upisi.hr), koju je dužan dostaviti u srednju školu do roka navedenoga u Kalendaru (od 13. do 19.srpnja 2018.).

Srednje škole same određuju točne datume za zaprimanje UPISNICE i dodatne dokumentacije unutar ovdje predviđenog razdoblja i objavljuje ih na svojoj mrežnoj stranici i oglasnoj ploči škole. 

 

Nakon što učenik potvrdi svoj upis vlastoručnim potpisom i potpisom roditelja/skrbnika na UPISNICI i dostavi je srednjoj školi, zajedno s ostalom potrebnom dokumentacijom, kandidat je upisan u I. razred srednje škole u školskoj godini 2018./2019.

 


Osnovna škola Trilj